Thông tin hữu ích trước khi mua nhà!

🏆 3 Cam kết khi đi xem nhà tại Bất động sản Hà Đông.
✔️ Gặp trực tiếp chủ nhà.
✔️ Bạn không mất phí.
✔️ Nhiều nguồn nhà đất đẹp tại Hà Đông.

+ Đối với sổ cấp cho hộ gia đình trước đây mà chỉ ghi mình tên chủ hộ thì tất cả các thành viên của hộ có tên trên hộ khẩu tại thời điểm cấp sổ sẽ có chung quyền sở hữu, con sinh sau thời điểm cấp sổ thì sẽ không có quyền sử dụng đất.

Bạn đang tìm nhà đăng ký nhận nguồn nhà!